VAD?

Med start 2 maj kommer elever världen över återigen att ockupera hundratals skolor och universitet för att kräva ett slut på den fossila tidsåldern.

I grunden är vi elever, men vi vill inspirera hela samhället att vidta radikala åtgärder tillsammans med oss. Denna gång kallar vi samhället till att ansluta sig till ungdomarna och störa, blockera, avbryta och/eller sabotera den fossila ekonomin; på gatorna, torgen, kontoren, högkvarteren och infrastrukturen.

VÅRT KRAV: END FOSSIL…!

Vårt mål är att förändra systemet genom att avsluta den fossila ekonomin på en internationell nivå. Beroende på lokal kontext, kan kraven variera mellan att stoppa utvinning av fossila bränslen, fossil ekonomi, fossil finansiering, fossil infrastruktur, import av fossila bränslen eller annat.

END FOSSIL: OCKUPERA SKOLOR OCH UNIVERSITET!

Mellan september och december 2022 ockuperade vi mer än 50 skolor och universitet runtom i världen för att #EndFossil.

Men den fossila tidsåldern har ännu inte fallit. Faktum är att, medan vi ockuperade skolor och universitet, presenterade fossilindustrin brottsliga rekordvinster. Samtidigt fortsätter regeringar och institutioner att stödja den fossila ekonomin, och vägrar se till att vi får en rättvis omställning för alla människor i världen, för att förhindra klimatkaos.

Vi vet att för att hejda klimatkaos och säkra ett rättvist samhälle för alla, behöver vi ändra systemet. Vi vet också att vi inte kan vänta på att industrier, regeringar och institutioner ska agera eller förändra av sig själva: vi måste ändra systemet nu. Vi måste anta uppgiften och ta makten i våra egna händer.

Med dessa skol- och universitetsockupationer kommer vi att störa samhället och dess “business-as-usual” för att skrika att vårt hus står i lågor. Vi kommer att stänga ner skolor och universitet för att få våra krav hörda, samtidigt kan vi bevisa att en annan värld är möjlig, genom att kollektivt visa det rättvisa samhälle vi vill skapa: fritt från förtryck, och där liv står i centrum, inte vinst.

Som ungdomar är det vår uppgift att radikalisera och att leda den folkets rörelse som kommer att innebära slutet för den fossila tidsåldern & förändra samhället.

END FOSSIL: STÖR!

I grunden är vi studenter som ockuperar skolor och universitet, men vi behöver hela samhället för att tillsammans med oss vidta radikala åtgärder för att få slut på fossilindustrin. Endast som en massrörelse där hela samhället tar ansvar för att avsluta fossilbränsleåldern kan vi förändra systemet på riktigt!

Vi uppmanar studenterna att samarbeta med andra delar av klimat- och rättviserörelsen så att vi tillsammans kan mobilisera alla att vidta radikala åtgärder för att få slut på fossilbränsleekonomin och omvandla samhället mot klimaträttvisa. Vi uppmanar icke-studenter att störa den fossila ekonomin och dess business-as-usual; på gator, torg, kontor, högkvarter, infrastruktur och oljeledningar.

Studenter, arbetare, jordbrukare, forskare, akademiker, lärare, konstnärer: låt oss från och med den 2 maj kämpa för klimaträttvisa och kräva ett slut på den fossila ekonomin nu.